สอบถามข้อมูล:

091-796-4289

ไคโรแพรคติก คืออะไร?

วิชาแพทย์แขนงไคโรแพรคติก (Chiropractic) เริ่มต้นเกิดขึ้นครั้งแรก ที่เมือง Davenport รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) ผู้ริเริ่มคนแรก คือ Dr.D.D.Palmer ท่านได้พัฒนาศิลปะปรัชญา และวิทยาศาสตร์ของแพทย์ ไคโรแพรคติก (Chiropractic) คำว่า Chiropractic เป็นภาษากรีก ซึ่งคำว่า "Cheir" และ "Praktikas" มาผสมกัน ซึ่งความหมายก็คือ "กระทำด้วยมือ" เป็นวิชาชีพ ที่แยกแขนงจาก การรักษารูปแบบต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ใน 1980 เป็นต้นมา

 

ไคโรแพรคติก คือ แพทย์แขนงใหม่ที่ให้ความสนใจ เป็นพิเศษ กับส่วนสำคัญ ของร่างกาย 4 ส่วนใหญ่ ๆ

1) กระดูกสันหลัง (Spine)

2) ระบบประสาท (Nervous System)

3) ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย (Structure)

4) โภชนาการด้านอาหาร และวิตามิน (Nutrition)

 

การทำงานภายในร่างกายของมนุษย์ ถือเป็นความสำคัญ ส่วนหนึ่ง ของสุขภาพ และนั่นก็คือ ความเกี่ยวข้อง ระหว่าง ระบบประสาท ที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ในการควบคุม การทำงาน ของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรา

 

แพทย์สาขาไคโรแพรคติก (Doctor of Chiropractic) เป็นสาขาแพทย์ ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 รองลงมาจาก แพทย์ และทันตแพทย์

 

การแพทย์สาขาไคโรแพรคติก แตกต่างจากแพทย์ สาขาอื่น Medicine และ Osteopath คือ การรักษาโรคกระดูกสันหลัง และ ระบบประสาท ไขสันหลัง ที่เนื่องมาจาก การกดทับของกระดูกสันหลัง โดยไม่ใช้ยา และการผ่าตัด แต่ใช้กรรมวิธี ของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านนี้ จัดกระดูกสันหลัง ที่คาดเคลื่อน ที่มีผลทำให้ กลไก ของการเคลื่อนไหว ของการก้ม เงย เอน บิด รวมถึงการทำงาน ของระบบประสาท ไขสันหลัง ผิดปกติไป ให้กลับมาทำงานดีขึ้น

 

การศึกษาของแพทย์ไคโรแพรคติก

 

จะต้องใช้เวลาการศึกษา เหมือนการแพทย์ทั่วๆ ไป คือ ประมาณ 6-7 ปี โดยจะต้องจบวิชาพื้นฐาน การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ (Pre-Medicine) หรือ (Pre-Chiropractic) ในมหาวิทยาลัย 2 ปี ก่อนที่จะ Entrance เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแพทย์ Chiropractic โดยจะใช้เวลาการศึกษา อีกประมาณ 4-5 ปี

 

หลักปรัชญาการแพทย์ไคโรแพรคติก

  1. ร่างกายมีประสิทธิภาพในการรักษาตัวเอง และควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่ ถ้าหากระบบประสาททำงานอย่างเต็มที่

  2. ระบบประสาทเป็นตัวควบคุมการทำงานของร่างกาย
  3. การรบกวนการทำงานของระบบประสาทไม่ว่าจากสาเหตุใด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดน้อยลง
  4. สาเหตุหนึ่งของการที่ระบบประสาทโดนรบกวน ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้ง คือการคลาดเคลื่อนของกระดูกสันหลัง (Vertebral Subluxation)
  5. การคลาดเคลื่อนของกระดูกสันหลัง (Vertebral Subluxation) สามารถเกิดจาก การหกล้ม ถูกกระแทก อุบัติเหตุต่างๆ เครียด บุคคลิกภาพ อาการนอนไม่ปกติ บาดเจ็บจากการกีฬา เป็นต้น
  6. การรักษาสุขภาพให้ดี ดูแลกระดูกสันหลัง และโครงสร้างสันหลังให้ถูกต้อง จะเป็นการช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดี และร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความรู้เพิ่มเติม... แพทย์ และการรักษา โดยวิธีไคโรแพรคติก

  • อาคาร The Offitel
  • ถนนสุขุมวิท
  • เขตคลองเตย
  • กรุงเทพฯ 10110